Satellite Providers
Add an operator in the city Hamadan, ІРАН
Ask about all services in Hamadan, ІРАН

MAP > ІРАН > Cities in Hamadan

Language version:
Īdahlū, Īdlū, Īlānlū, Īstī Bolāgh, Īvāneh-ye Sāmen, Īvak, Īvalā-ye ‘Olyā, Īvarā‘, Āb Anbār, Āb Bārīk, Āb Hendū, Āb Meshkīn, Ābdār, Ābrūmand, Ābshīneh, Āgh Dāgh, Āghcheh-ye Seyyedān, Āghcheh Kharābeh, Āhū Tappeh, Ājīn, Ājorlū, Ālān-e Soflá, Ālān-e ‘Olyā, Āq Bolāgh-e Āqdāgh, Āq Bolāgh-e Morshed, Āq Bolāgh, Āq Bolāq, Āq Chāy, Āq Dāsh, Āq Darreh, Āq Kand, Āq Tappeh, Āqā Bolāghī, Āqā Jān Bolāghī, Āqāj, Āqcheh Qayah, Āqdāsh, Āqkahrīz, Ārīkān, Ārpā Darreh, Ārtīmān, Āshāq Qal‘eh, Āshūrī, Āshmīzān, Āvarzamān, Āzādshahr, Şādeqīyeh, Şādeqābād, Şādeqlū, Şāleḩābād, Şadrīyeh, Şafā Rīz, Şeydābād, Ūch Tappeh, Ūrteh Bolāgh, Ūznān, Ţāherlū, Ţās Tappeh, Ţāsbandī, Ţāsrān, Ţāveh, Ţā’emeh, Ţajar, Ţamachī, Ţarāqīyeh, Ţardābād, Ţavīlān-e Soflá, Ţavīlān, Ţoghrābād, Aşleh, Abū Dardā, Abū ol Fatḩābād, Abarlāq, Abdālān, Abrū, Akanlū, Akbarābād, Akhtehchī, Akleh, Alīābād, Alanjeh, Alfāvūt, Amīnābād, Amīr ol Omarā, Amīrīyeh, Amīrābād-e Kord, Amīrābād, Amzājerd, Anūch, Anşār ol Emām, Anşār, Angoshteh, Anjīreh, Ardeshīrābād, Arzānfūd, Aḩmadīyeh, Aḩmadābād-e Soflá, Aḩmadābād-e ‘Olyā, Aḩmadābād, Azandarīān, Aznāv, Aznahrī, Bīāj, Bīd Korpeh-ye Soflá, Bīd Korpeh-ye Vosţá, Bīd Korpeh-ye ‘Olyā, Bīghash, Bījanābād, Bīsh Āghāj, Bītravān, Bīznajerd, Bābā Kamāl, Bābā Khanjar, Bābā Naz̧ar, Bābā Pīr ‘Alī, Bābā Pīr, Bābā Qāsem, Bābā Rūd, Bābā Ra’īs, Bābā Rostam, Bābā ‘Alī, Bābān, Bābolqānī, Bād Khowreh, Bādāmak, Bāgh-e Kīārsūn, Bāghcheh, Bālā Chūb, Bālā Jūb, Bānesareh, Bāqerābād, Bārāband, Bāsh Qūrtārān, Bāzerān, Būbūkābād, Būjīn, Būjān, Būr Būr Kesb, Būr, Būrbūr, Būyāqchī, Būyūk Gol, Başarī, Bahādor Bayk, Bahārāb, Bahmanābād, Bahrāmābād, Balūţ Kūh, Band Āmūn, Barakatābād, Barf-e Jīn, Barfīān, Bargecheh, Barreh Farākh-e Jadīd, Barreh Farākh, Barzūl, Basīshāneh, Bayān, Bayātān-e Soflá, Bayātān-e ‘Olyā, Behkandān, Belartū, Beshīk Tappeh, Bezanjerd, Bohrāz, Bolāgh Bān, Borjak, Borjakī, Chīshīn, Chābahār, Chālboqā, Chāleh Kand, Chāllū, Chāroq, Chāsht Khowreh, Chāyān, Chūlak Qapānūrī, Chūrmaq, Chahār Ţāq, Chahār Bolāgh, Chahār Dūlī, Chahār Sūq, Chahārshanbeh, Cham Kabūd, Chenār-e Soflá, Chenār-e ‘Olyā, Chenār, Chenārī, Cheqā’ī, Cheshmeh-ye Shāh Qolī, Cheshmeh-ye ‘Alī Moḩammad, Cheshmeh Gandāb, Cheshmeh Kabūd Ḩojjat, Cheshmeh Kabūd, Cheshmeh Māhī, Cheshmeh Malek, Cheshmeh Pahn-e Ţās Bandī, Cheshmeh Pahn-e Nanaj, Cheshmeh Qaşşābān, Cheshmeh Qarah, Cheshmeh Sārān, Cheshmeh Valad, Cheshmeh Zowraq, Cheshmeh ‘Alī, Choghā Şarāḩī, Chopoqlū, Chowtāsh, Dīnārābād, Dālī Chū, Dāqdāqābād, Dār Qeshlāq, Dārānī-ye Soflá, Dārānī-ye ‘Olyā, Dārsībeh, Dāryāb, Dās Qal‘eh, Dāvījān, Dāyler, Dūlī, Dūrījān, Dūrnīān, Daftarchīn, Dah Dīvān, Dahnejerd, Damūrchī-ye Bālā, Damaq, Darband, Darjazīn, Darreh-ye Ebrāhīm, Darreh-ye Omīd ‘Alī, Darreh Chenār, Darreh Mīāneh-ye Bālā, Darreh Mīāneh-ye Pā’īn, Darreh Mīrzā, Darreh Morād Beyg, Darreh Rāst, Darvāz, Dashtābād, Dashteh, Dastjerd, Deh-e Būr, Deh-e Kabūd, Deh-e Sefīd, Deh-e Shāţer, Deh-e Ḩeydar, Deh Būreh, Deh Chāneh, Deh Choqā’ī, Deh Dalīān, Deh Golān, Deh Mīāneh, Deh Mūsá, Deh Nūsh, Deh Now-e Asdollāh Khān, Deh Now-e Soflá, Deh Now-e ‘Olyā, Deh Now-ye Āvarzamān, Deh Now ‘Alīābād, Deh Now, Deh Pīāz, Deh Sefīd, Deh Sorkheh, Dehfūl, Dehlaq, Dehnow, Dehqānābād-e Chūlak, Dengeleh Kahrīz, Do Barāleh, Do Cheshmeh, Do Lā’ī, Dorūdān, Dowlatābād, Dowlowjerdīn-e Bālā, Dowlowjerdīn-e Pā’īn, Dowrāneh, Dowrūdgarān, Ebrāhīmābād, Emām Dāghī, Emāmzādeh Pīr Nahān, Emāmzādeh Qāsem, Emāmzādeh, Enjīl Bāghī, Erkes-e Soflá, Eskanān, Eslām Bolāgh, Eslāmābād-e Chūlak, Eznāveleh, Fīāzmān, Fīrūzābād-e Soflá, Fīrūzābād, Fīrūzān, Fārsīān, Fārsejīn, Fahrūmand, Famast, Faqīreh, Farrokh Bolāgh, Farsafaj, Farvaz, Faryāzān, Fatḩābād, Feyẕābād, Gīlābād, Gīrakī, Gīv Darreh, Gāv Bāzeh, Gāv Godār, Gāv Karān, Gāv Khāneh, Gāv Savār, Gāv Zabān, Gūg Qāsh, Gūg Tappeh, Gūjak, Gūlvand, Gūrnasb, Gūrzarī, Gūshalān, Gūsheh-ye Badī‘ oz Zamān, Gūsheh Sa‘d-e Vaqqāş, Gūsheh, Gamīn Qal‘eh, Gamāsā, Gamasiab, Ganīzān, Gandūz, Ganj Tappeh, Ganjāb, Ganjeh, Ganjvarān-e `Olyā, Ganjvarān-e Soflá, Ganjvarān-e Vosţá, Garachoqā, Garak, Gareh Choghā, Garjā’ī, Garmak, Gashānī, Gavānleh, Gavanlū, Gerdīān, Gheynarjeh, Gholām Veys, Gholām‘alī, Godār Pahn, Gol-e Zard, Gol Darreh-ye Anūj, Gol Darreh-ye ‘Olyā, Gol Gol, Gol Kabūd, Gol Tappeh, Golīān, Golābād, Golūshjerd, Goldasteh, Golparābād, Golshīr, Gonbad-e Kabūd, Gonbad Chāy, Gonbad, Gonbadān, Gonbaleh, Gondeh Jīn, Gondehjīn, Gorg Ḩeydar, Gorgoz, Gostar, Goz̄ar Kajīn, Gozal Abdāl, Hīzaj, Hādīābād, Hārūnābād, Hūdaraj, Hūsh, Hameh Kasī, Haryān, Hezār Jerīb, Holvar-e Bālā, Holvar-e Soflá, Horhoreh, Jījān Kūh, Jījān Rūd, Jīn Ţarāqayah, Jīqī, Jād Kūh, Jāmīshlū, Jāvar Sajīn, Jūrāb, Jūraqān, Jaganlū, Jahānābād, Jalīlābād, Jalāvād, Jamshīdābād, Jannatābād, Jazvān, Ja‘farīyeh, Ja‘farābād-e Pā’īn, Ja‘farābād, Jerā, Jerbānlū, Jereyā, Jeyḩūnābād, Jowkār, Jowzān, Kīān, Kāj, Kākā ‘Abbās, Kārkhāneh, Kārvāneh, Kūh-e Sīāh, Kūhīn, Kūhānī, Kūr Kahrīz, Kūrījān, Kūsaj Khalīl, Kūsehlū, Kūshkābād, Kūtāh Darreh, Kūzrah, Kafrāsh, Kaftar Ḩaleh, Kahārd, Kahkadān, Kahrīz-e Şalāḩ od Dīn, Kahrīz-e Bābā Ḩoseyn, Kahrīz-e Jamāl, Kahrīz-e Nāz̧em, Kahrīz-e Salīm, Kahrīz Boghāzī, Kahrīz, Kalīk, Kalīlābād, Kalb Ḩeşārī, Kalleh Mār-e Bālā, Kalleh Mār-e Pā’īn, Kalleh Sar, Kamālvand, Kamāngarān, Kamāzān, Kamak-e Soflá, Kamak-e ‘Olyā, Kamandān, Kamar Boneh, Kamarī, Kand Bolāghī, Kand Tappeh, Kandelān, Kandor, Kangāvar-e Kohneh, Kanj Dar, Karīmābād, Karafs, Kark-e Soflá, Kark-e ‘Olyā, Karkān, Kartīlābād, Kasāvand, Kaslān Qīyeh, Kavānaj, Kerdābād, Kesb, Keykaleh, Keynī Sāyeh, Keytū, Khīgān, Khākrīz, Khāleq Verdī, Khān Ḩeşārī, Khānābād, Khārkū, Khabar Arkhī, Khalīl Kord, Khalaj, Khal‘atābād, Khanjarābād, Kharmangāh, Khedrī, Kheradmand, Kheymehgāh, Kheyr Qolī, Kheyrābād, Khom-e Khosrow, Khomājīn, Khomeygān, Khondāb, Khorramābād, Khowrvandeh, Khowshāb-e Soflá, Khowshāb-e ‘Olyā, Khowshābād, Khvājeh Kandī, Khvājeh Ḩeşār, Khvājeh Ḩoseynī, Kohnūsh, Kohneh Ḩeşār, Kolanjān, Kollījah, Komesh Bolāgh, Konjīneh, Konjedar, Kord Khowrd, Korzān, Kowzareh, Lāleh Dān, Lālejīn, Lāmīān, Lūlūhar, Laţīf, Lak Lak, Lak, Lamīnābād, Lavāshān, Les̄gā’, Leylī Yādegār, Leylān, Leylās, Mīān Deh, Mīān Zūlān, Mīāngarān, Mīhamleh-ye Soflá, Mīhamleh-ye ‘Olyā, Mīlāb, Mīlājerd, Mīnābād, Mīnān, Mīrzā Bareh, Mīrzā Ḩeşārī, Mīshen, Mādāvād, Māhūn, Māhnīān, Mālīcheh, Māmāhān, Mānīzān, Mār Hamvār, Māvá, Mūkhowr, Mūsīrābād, Mūsá Khān, Mūsáābād, Mahīnābād, Mahbār, Mahdīyeh, Malīān, Malīlak, Malḩamdarreh, Manūchehr, Manūchehrī, Manşūrābād, Mangāvī, Marījīn, Marta‘ Bolāgh, Marvīl, Maryānaj, Marz-e ‘Abīd, Masjed-e Soflá, Masjed-e ‘Olyā, Maḩalleh-ye Eslāmābād-e Qal‘eh Qāẕī, Maḩalleh-ye Golestān, Maḩmūdābād, Maḩmūdvand, Mazra‘eh-ye Darrehsī ‘Alī, Mazra‘eh-ye Deymūr, Mazra‘eh-ye Mehdīābād, Mazra‘eh Sārem, Ma‘rūf, Mehdīābād, Menjān, Merak Kharābeh, Mesīnak, Meyābād, Meykhvārān, Meymardān, Meyvaleh, Moşleḩān, Mobārakīn, Mobārakābād, Mohājerān, Mokarrabī, Mollā Bolāgh, Mollā Valī, Morādābād, Morghābād, Morvār-e Pā’īn, Moslemābād, Moḩammad Gap-e Soflá, Moḩammad Gap-e ‘Olyā, Moḩammadīyeh, Moḩammadābād-e Chūlak, Moḩarā, Mo‘taşemābād, Mo‘tamedābād, Nīyanj, Nāşerābād, Nāşeḩābād, Nākīn, Nāmīleh, Nāzūl, Nūrābād, Naşīrābād, Nahandar, Nahrān, Najafīyeh, Najafābād, Nakīlābād, Namāzgāh, Nanaj, Navār, Negār Khātūn, Negārābād, Nehenjeh, Nes̄ār, Neshar, Neyar, Nez̧āmābād, Ne‘matābād, Noşratābād, Nok-e Tappeh, Noqaddeh, Now Deh, Nowābād, Nowdeh Qarah Bāqī, Ojāq, Ommatlar, Oqchelū, Ordaklū, Oryād, Orzūvaj, Oshtorān, Oshtormel, Owlīā’, Owraqīn, Ozūndarreh, Pīfānaj, Pīhān, Pīr-e Shāhverdī, Pīr Anbār, Pīr Bādām, Pīr Bak, Pīr Gheyb, Pīr Mīshān, Pīr Malū, Pīr Savārān, Pīr Shams od Dīn, Pīr Yūsef, Pīrvalī, Pīsījān, Pāvān, Pāyandeh, Pahnābād, Pahneh Bar, pamas, Panbeh Ḩeydar, Parīdar Emāmzādeh Khātūn, Parīdar, Pardaraq, Parlūk, Pasragad Branch, Pelī Jīn, Pelīkān, Pol-e Shekasteh, Pol Shekasteh, Poshtjīn, Qīlāb, Qāţer Olan, Qābānqolī, Qāder Khalaj, Qāderābād, Qāl‘eh-ye Mānīzān, Qāl‘eh Mānīzān, Qāsemābād-e Khondāb, Qāsemābād, Qāẕī Mardān, Qāyesh, Qāzyātān, Qūreh Chīneh, Qūsh Tappeh, Qūshī, Qūzān, Qūzalejah, Qaşabestān, Qaţār Āghāj, Qaţār Qū’ī, Qabāq Tappeh, Qadīmī, Qahāvand, Qajar Āb-e Bālā, Qajar Āb-e Pā’īn, Qal‘eh-ye Āqā Beyg, Qal‘eh-ye Āstījān, Qal‘eh-ye Ţāherābād, Qal‘eh-ye Ajal Beyg, Qal‘eh-ye Bābā Khān, Qal‘eh-ye Bārūdāb, Qal‘eh-ye Bakhtīār, Qal‘eh-ye Dārcham, Qal‘eh-ye Jūq, Qal‘eh-ye Jowzān, Qal‘eh-ye Kartīlābād, Qal‘eh-ye Khān, Qal‘eh-ye Naqd ‘Alī, Qal‘eh-ye Qobād, Qal‘eh-ye Shāţer Bālī, Qal‘eh-ye Sheykh, Qal‘eh-ye Z̄orratī, Qal‘eh-ye ‘Alī Khān, Qal‘eh-ye ‘Alīmorādkhā’, Qal‘eh Jūq, Qal‘eh Mīrzā, Qal‘eh Now, Qal‘eh Nowrūz, Qal‘eh Rafī‘, Qamūshāneh, Qanbarābād, Qarā Gol, Qarānqū Darreh, Qarātlū, Qarāylar, Qarah Bolāgh, Qarah Dāy, Qarah Kand, Qarah Qayah, Qarah Takīnī, Qareh Āqāj, Qareh Dāgh, Qazān Qarah, Qelīj Bāghī, Qemchāq, Qerekhlar, Qeshlāq-e Āqānajafī, Qeshlāq-e Amīrābād, Qeshlāq-e Anūj, Qeshlāq-e Bābāpīreh, Qeshlāq-e Dehnow, Qeshlāq-e Hameh Kasī, Qeshlāq-e Khosrowkhān, Qeshlāq-e Moḩammadī, Qeshlāq-e Najaf, Qeshlāq-e Pīr Ḩayātī, Qeshlāq-e Pūsteh Shūrān, Qeshlāq-e Qobād, Qeshlāq-e Rameẕānī, Qeshlāq-e Shīrāzī, Qeshlāq-e Shāhsavan, Qeshlāq-e Valīollāh, Qeydlī Bolāgh, Qezel Kharābeh, Qezel Ḩeşār, Qezelābād, Qezeljeh, Qezlījeh, Qohūrd-e Soflá, Qohūrd-e ‘Olyā, Qolī Kandī, Qolī Lāleh-ye Pā’īn, Qolīābād, Qolqol, Qolqolābād, Qomeshāneh, Qorveh, Qowshājā, Rīvāsījān, Rāhjerd, Rāmīshān, Rāstgūyān, Rāvand, Rāykān-e Soflá, Rāykān-e ‘Olyā, Rāzīn, Rūd Āvar, Rūdbārī, Rūstā-ye Ḩājjī Maqşūd, Rakīn, Rasūlābād-e Bālā, Rasūlābād-e Soflá, Raẕīābād, Raḩīmābād, Raḩmānābād, Ravān, Razīnī, Razaj, Reẕā Bāghī, Reẕvānkadeh, Robāţ-e Shūrīn, Robāţ-e Za‘farānī, Rostamābād, Rowghān, Sīāh Chaqā, Sīāh Choqā, Sīāh Darreh, Sīāh Goleh, Sīāh Kamar, Sīlvār, Sīmīn-e Zāgheh, Sīmīn, Sīr Āvand, Sīrāb, Sīrdarreh, Sīstāneh, Sāhan, Sālūk, Sāmen, Sārī Qamīsh, Sārūjlū, Sārbānlar, Sāyān, Sāzīān, Sūbāshī, Sūlān, Sūr, Sūrtajīn, Sūtlaq, Sūzan, Sabzābād, Sadd-e-Ekbātān, Sahāmābād, Salīlak, Salīm Sarā’ī, Samīrān, Samāvak, Sang-e Sefīd, Sangdeh, Sangestān, Sanjīn, Sanjūrān, Sar Āsīāb, Sar Dūrān, Sarāb-e Sāman, Sarāb Sāmen, Sarāb, Sarābī, Sarāvak, Sarāy-e Jūq, Sarāy, Sardārābād, Sarkān, Sarlah, Sa‘ādatābād, Sa‘d-e Vaqāş, Sefīd Khānī, Segāvī, Senāj, Setaq, Seyfābād, Seyyed Shahāb, Shīlāndar-e Pā’īn, Shīr Āvand, Shīr Barāt, Shīrīn Sū, Shīrīnābād, Shīrābād, Shādemāneh, Shāh Bāghī, Shāh Bolāgh, Shāhanjarīn, Shāveh, Shūrīn, Shūsh Āb, Shaţzal, Shabestān, Shahīd Bahmanī, Shahīd Moḩammadābād, Shahbāzābād, Shahr-e Lālejīn, Shahrāb, Shahrak-e Dehgolān, Shahrak-e Moḩammadī, Shahrak-e Pīrūz, Shahrak-e Qā’em, Shahrak-e Qandī, Shahrak-e Seyyed Aḩmad-e Khomeynī, Shahrak-e Shahīd Qodūsī, Shahrak-e Shahīd Ḩeydarī, Shahrak-e Zerā‘ī-ye Dar Jezīn, Shahrak, Shahrestāneh, Shamsābād, Shanjūr, Sharīfābād-e Bālā, Sharīfābād-e Nāz̧em, Sharīfābād-e Pā’īn, Sharīfābād-e Vasaţ, Shavand, Sha’nābād, Sha‘bānābād, Sheykh Jarrāḩ, Showqābād, Sohrān, Solţānābād-e Anūj, Solţānābād, Soleymānābād, Sonqorābād, Sorkh Kand, Sorkhāb, Sorkhābād, Sorkheh Lījeh, Sowlījeh, Ḩājjī Kheder, Ḩājjī Tū, Ḩājjīābād-e Kafrāj, Ḩājjīābād, Ḩātamābād, Ḩabībābād, Ḩabashī, Ḩakān, Ḩamīlābād, Ḩamzehābād, Ḩamzehlū-ye Soflá, Ḩamzehlū-ye ‘Olyā, Ḩarīraz, Ḩasan Abdāl, Ḩasan Kūsej, Ḩasan Qeshlāqī, Ḩasan Teymūr, Ḩasanābād-e Emām, Ḩasanābād-e Sanjābī, Ḩasanābād, Ḩeşār-e Gowjeh Bolāghī, Ḩeşār Qareh Bāghī, Ḩesāmābād, Ḩesār-e Dīzaj, Ḩeydarābād, Ḩeydareh-ye Posht-e Shahr, Ḩeydareh-ye Qāẕī Khān, Ḩeyrān, Ḩoseynābād-e Bahār, Ḩoseynābād-e Nāz̧em, Ḩoseynābād-e Qūsh Bolāgh, Ḩoseynābād-e Serkān, Ḩoseynābād-e Shāmlū, Ḩoseynābād, Tīmī Jān, Tāhūnābād, Tārīk Darreh-ye ‘Olyā, Tāzeh Kand, Tāzeh Nāb Darreh, Tāzeh Nāb Tāf, Tāzeh Nāb Tappeh, Tāzehnāb-e Moḩammad Bāqer, Tūchaghāz, Tūsk-e Soflá, Tūskīn, Tūtal, Tafrījān, Tajar ‘Alavī, Tajarak, Takht, Takhtīābād, Takyeh, Taleh Jerd-e Soflá, Taleh Jerd-e ‘Olyā, Tamūzān, Tappeh-ye Zarqān, Tappeh-ye ‘Alī Nāşer, Tappeh Dībī, Tappeh Yazdān, Tappeh Zardeh, Tappeh ‘Alī, Tarjīn, Tarkhīnābād, Tavāleh, Tavāneh, Tekkeh, Tekmadāsh, Termīānak, Torkī Tappeh, Vīān, Vīrā’ī, Vālāshejer, Vāshān, Vāshūr, Vāsmaq, Vaşleh, Vafr-e Jīn, Vafs, Vahandeh, Vahmān, Vahnān, Valī Moḩammad, Valī Sīrāb, Valīābād, Vandarābād, Varāyneh, Varāzāneh, Varchaq, Vardāvard-e Soflá, Vardāvard-e Vosţá, Vardāvard-e ‘Olyā, Varkāneh, Varkesh, Varqestān, Vartāqmīsh, Varvazīn, Vasaj, Velāshjerd, Vesht, Veyar, Vezendān, Yārīm Qīyeh, Yāramjabāgh, Yūnes, Yūnjī, Yūsefābād, Yalfān, Ya‘qūb Shāh, Ya‘qūbābād, Yegāneh, Yekanābād, Yekleh, Yengījeh, Yengeh Qal‘eh, Yengejeh, Yeserlū, Zīāratgāh-e Qaşr-e Bolāgh, Zīnābād, Zīr Ābīyeh, Zīvaj, Zāgh Līcheh, Zāgheh-ye Ţāsbandī, Zāgheh Anūj, Zāgheh, Zākān, Zāpon, Zāre‘ābād, Zamānābād-e Moḩammadābād, Zamānābād, Zandelīj, Zanganeh-ye Pā’īn, Zangeneh-ye Bālā, Zarāmīn-e Soflá, Zarāmīn-e ‘Olyā, Zarrīn Bāgh, Zehtarān, Zeraq, Zereshk Khānī, Zereshkī, Zeyd, ‘Abbāsābād-e Jowkār, ‘Abd ol Malekī, ‘Abd ol Mow’men, ‘Abd or Raḩīm, ‘Abdollāhābād, ‘Alīābād-e Āq Ḩeşār, ‘Alīābād-e Damaq, ‘Alīābād, ‘Alīşadr, ‘Alījūq, ‘Alamdār-e Bālā, ‘Alamdār-e Pā’īn, ‘Alamdār, ‘Alavī, ‘Anbar Qanbar, ‘Arablū, ‘Asgarābād, ‘Azīzābād, ‘Az̧īm Darreh, ‘Eynābād, ‘Ommān, ‘Omrābād, ‘Oshshāq, ‘Oshvand, Hamadān, Asadābād, Bahār, Fāmenīn, Kabūdarāhang, Malāyer, Nahāvand, Razan, Tūyserkān, Gholā‘ Bek, Āb-e Meshgīn, Āghcheh Lūjeh, Alīn Kamar-e Soflá, Alīn Kamar-e ‘Olyā, Alvān Kamar-e Bālā, Anjalās, Būrkī, Būstāndarreh, Balazvād, Bozchālū, Chālāb, Cham, Chergezlīk, Darreh Chīn, Dehleḩ, Gerd Bolāgh, Ghīās̄ābād, Gorg Darreh, Hezāreh, Jīrangī Cham, Jabalābād, Jagan Bolāghī, Kāz̧emābād, Kaleh Khān, Kaser, Khān Qeshlāq, Kohneh Kand, Kolangdar, Mazra‘eh-ye Kachīlū, Mehrābād, Mobārakābād-e Vīleh, Morād Bolāghī, Moḩammadābād, Mowlūjeh, Nāderābād, Pīr Naz̧ar, Pā Tappeh, Panāghezelcheh, Posht Darband, Qān Qālū, Qal‘eh-ye Jūq-e Bālā, Qal‘eh-ye Naz̧arābād, Qal‘eh-ye Qelīch Khānī, Qal‘eh Owlūyā, Qazalābād, Qerkh Qez, Qeshlāq-e Aḩmad Veys, Qeshlāq-e Teymūr, Qeshlāq, Qeynar, Qezghālās, Rāvand-e Soflá, Reẕāābād, Sīb Dar, Sālārābād, Sāveh Bolāgh, Sar Darreh, Sarāb-e Cheshmeh Bīd, Sa‘īdābād, Seh Darān, Seh Kūrān, Seyyed Dar-e Şadrīyyeh, Shīlāndar-e Bālā, Shīr Ābdāl, Shādemān Qal‘eh, Shāh Kahrīz, Shūrgol, Shūrjeh, Sharīfābād, Sharī‘atābād, Sheykh Jān, Solūjeh, Ẕīā’ od Dīn, Ḩasanābād-e ‘Alavī, Tappeh Kabūd, Taqīābād, Venāv, Yalqūz Bāgh, Zanganeh Bolāgh-e ‘Alīābād, Zeynābād, Amīr Kabīr, Andīsheh, Chamrān, Dīzaj, Eslāmābād, E‘temādīyeh, Ferdīs, Gol Dar, Javādīyeh, Kūy-e Farhangīān, Kūy-e Farmāndārī, Kūy-e Polīs, Kūy-e Ḩājjīān, Kheẕr, Madras, Majīdābād, Maḩalleh-ye Īmān, Maḩalleh-ye Do Khvāharān, Maḩalleh-ye Emāmzādeh, Maḩalleh-ye Golshan, Maḩalleh-ye Kolūr, Maḩalleh-ye Nīrū-ye Havā’ī, Maḩalleh-ye Sa‘dī, Maḩalleh-ye Valī-ye ‘Aşr, Maḩalleh-ye Zarhān, Maḩalleh-ye ‘Āshūrā, Mazāqīneh, Mojtame‘-e Shabāneh Rūzī-ye Şaddīqeh-ye Kobrá, Moḩavvateh Golpā, Motakhaşşeşīn, Pardīs, Shāţerābād, Shahīd Beheshtī, Shahrak-e Ţāleqānī, Shahrak-e Alvand, Shahrak-e Doktor Ḩesābī, Shahrak-e Farhangīān, Shahrak-e Madanī, Shahrak-e Ḩājjīābād, Shahrak-e Valī-ye ‘Aşr, Ḩeşār-e Moţahharī, Ḩeşār-e Ḩajj Shams‘alī, Ḩeşār-e Valī‘aşr, Ḩeşār Eslām Shahr, Ḩeşār ‘Alīābād, Ḩeşar Emām, Ḩeyqūq, Valī‘aşr, ‘Abbāsābād, ‘Alīābād-e Posht
Phuket Internet Co., Ltd.
Direct Save Telecom
Planet Internet Belgium
Vanilla Telecoms
Inet Volgograd
smartfren.
Data Edge Ltd.
New offers
Dommel.com dommel netline Download: 12 Mbit/s Upload: 640 kbit/s Домашній Інтернет $43
InfoWest Bronze Wireless Download: 9 Mbit/s Upload: 3 Mbit/s Бездротовий провайдер $29,95
Entel Bolivia ENTEL Dial-up Download: 512 kbit/s Upload: 128 kbit/s Коммутований доступ $0,01
Turkcell Superonline Konuşturan Yalın ADSL Download: 16 Mbit/s Upload: 128 kbit/s DSL, ADSL, SDSL, VDSL $34
Bentley Walker Tooway 25 Download: 22 Mbit/s Upload: 6 Mbit/s Cупутниковий інтернет / VSAT $69
Daryabad | Sabadala | Mantallot | Suarchhap | Ainlahata | Umm ‘Ajrasah | Alsbach | Carrol Mill | Mosteirô | Fendun | Unterste Muehle | Wohuyuan | Klyavsy | Churuti

Desktop version